O targach

Targi Wszystkiego Dobrego

sztuka – moda – design

Wrocław

Hala Stulecia, kuluary